Hjem kazan.io Betingelser og vilkår

Vilkår og betingelser for bruk av Kazan.io

Disse brukerbetingelsene (heretter kalt \"Brukeren Vilkår \") gjelder for enhver bruk av Kazan.ios nettsted (heretter kalt\" nettstedet \"), inkludert - men ikke begrenset til - www.Kazan.io

Disse brukerbetingelsene anses å inkludere alle andre driftsregler, retningslinjer og retningslinjer som er referert til her eller at vi ellers kan publisere på nettstedet (som sådan, regler, retningslinjer og retningslinjer kan endres fra tid til annen), inkludert uten begrensning:

I tilfelle konflikt mellom vilkårene i dette og vilkårene i brukerveiledningen, vil Retningslinjer for brukere vil styre og kontrollere.

Ved å bruke nettstedet godtar du å være underlagt brukerbetingelsene, inkludert brukerveiledningen. Hvis du aksepterer ikke disse brukerbetingelsene, du har ikke lov til å bruke nettstedet og blir bedt om å ikke gjøre det bruk nettstedet videre. Registreringen som bruker krever din uttrykkelige aksept av disse brukerne Betingelser. TJENESTENE PÅ NETTSTEDET

1 registrert bruker

1.1 Kazan.io gir deg den ikke-eksklusive, ikke-overførbare, tilbakekallbare, begrensede retten til tilgang og bruk nettsiden. For å få full tilgang og bruk av nettstedet, må du opprette en profil og registrere deg som bruker (heretter kalt \"Registrert bruker\").

1.2 Du har bare lov til å registrere en profil per person på nettstedet. Profilen er personlig og du må ikke overføre den til andre.

1.3 For å bli en registrert bruker, trenger du et passord. Du velger ditt eget passord som må være brukes sammen med e-postadressen din når du logger deg på nettstedet. Alternativt sender vi passordet til deg. Passordet er personlig, og du må ikke overføre det eller på andre måter gjøre det tilgjengelig for andre. Den er ditt ansvar for å sikre at passordet ikke faller i hånden til en tredjepart. Hvis du bli oppmerksom på at passordet er eller kan ha blitt kompromittert, du er forpliktet til å informere oss om dette. Vi kan og vil endre passordet hvis det er fare for at passordet har blitt kompromittert eller blir brukt i strid med brukerbetingelsene.

1.4 Under registreringsprosessen må du velge et brukernavn. Brukernavnet vises på Nettsted når du skriver eller kommenterer anmeldelser eller produserer brukergenerert innhold (se 2.1 nedenfor) på nettsiden. Derfor må du vurdere om du ønsker å bruke et brukernavn du kan være fra identifisert av andre. Brukernavnet må ikke (i) være støtende eller på andre måter fornærmende, (ii) inneholde uttrykk \"Gjest\", \"Administrator\", \"* .dk\", \"* .com\", etc. eller (iii) inneholder egenskaper som hører til en tredjedel fest, inkludert navn på kjente personer, eller personlige navn som du ikke eier rettighetene til. Du garanterer at brukernavnet ditt ikke krenker rettigheter (inkludert immaterielle rettigheter) som tilhører tredjepart og / eller knyttet til brukerbetingelsene.

1.5 Endringer av brukernavnet kan bare gjøres av oss. Hvis du vil endre brukernavnet ditt, kan du kontakte oss på [email protected]

1.6 Vi har rett til når som helst, uten varsel og uten fordommer, å slette, suspendere eller endre din profil i tilfelle brudd eller mistanke om brudd på disse brukervilkårene eller gjeldende lov. Når du sletter profilen din, har du ikke lenger tilgang til tjenester på nettstedet som krever ditt registrering og / eller logg inn som en registrert bruker. Når du sletter profilen din, forbeholder vi oss retten til slett det brukergenererte innholdet (se 2.1) du har laget på nettstedet.

1.7 Videre forbeholder vi oss retten til når som helst og uten varsel eller forklaring å slette din profil og brukergenerert innhold (se 2.1). I dette tilfellet gjelder vår ansvarsfraskrivelse uten begrensninger.

1.8 Du har ikke lov til å få tilgang eller forsøke å få tilgang til de delene av nettstedet som krever det brukerregistrering hvis du ikke er en registrert bruker.

2 brukergenerert innhold fra registrerte brukere

2.1 Du gir oss herved den verdensomspennende, ikke-eksklusive, evigvarende, ugjenkallelig, royaltyfri rett og lisens til å publisere, vise, reprodusere, endre, lage deriverte verk av og kommersielt utnytte noe materiale, informasjon, varsler, anmeldelser, artikler eller annen type kommunikasjon (heretter referert til som \"brukergenerert innhold\" eller \"UGC\") som du oppretter på nettstedet som et registrert Bruker. Vi kan fritt bruke og overføre UGC og avsløre UGC til tredjepart.

2.2 Registrerte brukere er ansvarlig for UGC de publiserer på nettstedet.

2.3 Registrerte brukere garanterer at alt UGC som er lagt ut på nettstedet er korrekt og sant (i hvilken tilstand fakta) eller virkelig holdt (der de uttaler meninger).

2.4 UGC må forholde seg til et selskap eller organisasjon som den registrerte brukeren har kjøpt eller kan ellers dokumentere ved å bruke selskapets eller organisasjonens produkter eller tjenester.

2.5 Du kan ikke publisere UGC angående selskaper som du har personlige eller profesjonelle forhold til.

2.6 Registrerte brukere må ikke og må ikke tillate noen tredjepart å publisere UGC på nettstedet som

er av markedsføringsmessig art eller har markedsføringsformål, er ulovlig, villedende, villedende, uredelig, truende, fornærmende, trakasserende, injurierende, ærekrenkende, tortious, obscene, pornografiske eller profane, har sexistisk, politisk eller rasemessig karakter, krenker andres rettigheter, inkludert enhver intellektuell eiendomsrett, personvern og / eller publisitetsrettigheter, er krenkende eller på noen måte krenker noen gjeldende lokal, nasjonal eller internasjonal lov eller regulering, bryter disse brukervilkårene, inkludert brukerveiledningen, avslører all personlig informasjon om en annen person, inkludert en annen persons navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kreditt kortinformasjon eller annen informasjon som kan brukes til å spore, kontakte eller etterligne det person, har et illojal eller ulovlig formål og / eller innhold (eller fremmer ulovlige formål), oris teknisk skadelig (inkludert uten begrensning datavirus, logiske bomber, trojanske hester, ormer, skadelige komponenter, ødelagte data eller annen skadelig programvare, skadelige data eller oppførsel).

2.7 Bidragsytere av UGC garanterer i enhver sammenheng at UGC er lovlig og i samsvar med Brukeren Vilkår. Hvis kazan.io mottar varsel eller på annen måte blir klar over at UGC bryter gjeldende lovverk og / eller brukerbetingelsene, kan vi slette UGC uten varsel, og vi - avhengig av karakteren til overtredelsen - kan informere den krenkede parten og / eller myndighetene om overtredelsen. Vår rett til sletting vil ikke være betinget av en forklaring, selv om vi vil forsøke å informere den registrerte brukeren om sletting og årsaken til dette.

2.8 Den registrerte brukeren gir oss herved retten til å sette i gang og iverksette juridiske handlinger som vi anser nødvendig i tilfelle brudd på den registrerte brukerens UGC.

Den registrerte brukeren må garantere å skadesløsholde oss for ethvert krav som kan fremmes mot oss som a konsekvens av den registrerte brukerens brudd på brukerbetingelsene eller gjeldende lovverk. De registrerte Bruker må skadesløsgjøre og holde oss ufarlige fra og mot ethvert krav eller tap som skyldes krav fra tredjepart mot oss som kommer fra UGC for den registrerte brukeren.

2.9 Vi kan når som helst be om informasjon om UGC fra den registrerte brukeren, inkludert dokumentasjon som støtter informasjonen som er inkludert i UGC, f.eks. dokumentasjon som viser at UGC er basert på en faktisk kjøpsopplevelse i et faktisk kundeforhold til selskapet som UGC til angår. GENERELLE VILKÅR

3 rettigheter

3.1 Nettstedet og tjenestene vi tilbyr via nettstedet, inkludert all underliggende teknologi og immaterielle rettigheter nedfelt deri, er og forblir vår eneste og eksklusive eiendom, og nei lisens eller annen rettighet gis til slik underliggende teknologi. Hvis du gir tilbakemeldinger, ideer eller forslag angående nettstedet eller tjenestene som tilbys på nettstedet (\"tilbakemelding\"), det står vi fritt til utnytte slik tilbakemelding fullt ut.

3.2 Innholdet på nettstedet, inkludert men ikke begrenset til åndsverk, tekst, egenskaper, grafikk, ikoner, bilder, beregninger, referanser og programvare er eller vil være vår eiendom eller eiendommen til en tredjepart (annet enn den registrerte brukeren) og er beskyttet av U.S. og gjeldende internasjonal lovgivning, inkludert uten begrensning gjeldende copyright og varemerke lover.

3.3 Uautorisert kopiering, distribusjon, presentasjon eller annen bruk av nettstedet eller delen herav er en brudd på amerikansk lov og kan dermed resultere i sivile og / eller strafferabatt.

3.4 I den utstrekning loven tillater det, overføres rettighetene til fri bruk av UGC til usus uigenkallelig, uten tidsbegrensning og uten territorielle begrensninger, ved å sende UGC til oss.

3.5 Nedlasting og annen digital kopiering av innholdet på nettstedet eller deler av dette er bare tillatt for personlig ikke-kommersiell bruk med mindre annet er avtalt med oss ​​skriftlig eller gitt under gjeldende obligatorisk lov.

3.6 Alle firmanavn, varemerker og andre forretningsegenskaper på nettstedet er eller vil være vårt eiendom eller eiendommen til en tredjepart (annet enn den registrerte brukeren) og må bare brukes til forretningsformål etter forhåndsgodkjenning fra oss eller tredjepartseieren.

4 Personopplysninger

4.1 Vi utfører forskjellige typer behandling av personopplysninger i forbindelse med bruk av nettstedet. Vår behandling av personopplysninger foregår under overholdelse av vår personvernpolicy, som kan være hentet her: Kazan.io (Side om vilkår og betingelser)

Ved å akseptere disse brukervilkårene, bekrefter du å ha lest og godtatt personvernreglene våre.

5 Ansvarsfraskrivelse

5.1 NETTSTEDET, INNHOLD OG TJENESTER TILBUDET PÅ NETTSTEDET LEVERES 'SOM ER' OG SOM TILGJENGELIG UTEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER FOR NOEN SLAG. Kazan.io UTTRYKKELIG ANSVARLIGE OG ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIG, IMPLISERT ELLER STATUTORI, INKLUDERT UTEN BEGRENSNINGSSVAR GARANTIER FOR IKKE-Krenkelser, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SÆRLIG FORMÅL. NETTSTEDET OG TJENESTENE KAN modifiseres, oppdateres, AVRUPPET, SUSPENDERT ELLER AVSLUTTET PÅ NOEN GANG Uten varsel eller ansvar.

5.2 Vi gir ingen representasjoner eller garantier med hensyn til UGC som er publisert på nettstedet. Til tross for det foranstående kan Kazan.io til enhver tid undersøke og redigere (inkludert anonymisering) UGC, f.eks. hvis slike handlinger (i) blir bedt om av tredjepartsforespørsler, (ii) kreves i henhold til gjeldende lov eller (iii) nødvendig for UGCs overholdelse av våre retningslinjer for bruker.

5.3 Vi fraskriver oss alt ansvar for innholdet i UGC. Vårt ansvar gjelder, uten begrensning, til ethvert UGC, inkludert UGC som er redigert av oss (se 5.2). Vi er ikke ansvarlig for koblinger til tredje festnettsteder i UGC, inkludert for innholdet på siden som UGC lenker til.

5.4 Anbefalinger, anmeldelser, kommentarer osv. fra bestemte selskaper, tjenester, e-virksomheter, etc. om Nettstedet leveres av registrerte brukere og er ikke påtegninger gjort av oss. Vi fraskriver oss alt ansvar for innholdet på nettstedet. Bruken av våre tjenester er på noen måte det eneste ansvaret for Registrerte brukere. Vi kan ikke holdes ansvarlig for tilgjengeligheten av nettstedet.

6 Ansvarsbegrensning

6.1 VI SKAL IKKE HJELPES ANSVARLIG, HVIS I KONTRAKT, TORT (INKLUDERT NEGLIGENS) ELLER ANNET FOR SKADER TIL BRUK AV NETTSTEDET, SELV HVIS VI HAR RÅDT FOR MÅLENE FOR SOMSKE SKADER, INKLUDERT (I) TAP AV OVERSIKT, KONTRAKTER, TURNOVER, FORRETNING, FORRETNINGSMULIGHET, TAP ELLER KORRUPSJON AV DATA ELLER GJENNOMFANG AV DATA, GOODWILL, SIKKERHETSBREKKELSE SOM FÅR FRA TRYDDES PART. TELEKOMMUNIKASJONER OG / ELLER INTERNETT, ANTICIPATED BESPARINGER ELLER INNKOMST (Uansett hva som helst av DISSE ER DIREKTE, INDIREKTE ELLER KONSEKVENSIELLE) (II) NOGEN TAP ELLER SKADE OPPSTÅ I forbindelse med FORPLIKTELSER TIL TREDJEPARTER (HVIS DIREKTE, INDIREKTE ELLER KONSEKVENS) ELLER (III) NOGEN INDIREKTE, SPESIELLE, PUNITIVT, Tilfeldig ELLER FØLGENDE TAP ELLER SKADE Uansett. Noen stater og andre jurisdiksjoner gjør IKKE tillat utelukkelse eller begrensning av ansvar for tilfeldige eller konsekvente skader, så BEGRENSNINGER OG UTESLUTNINGER KAN IKKE gjelde DEG.

6.2 VÅR TOTALE AGGREGATT ANSVAR, INKLUDERT UTEN BEGRENSNINGANSVAR FOR KONTRAKTSBRUDD, MISREPRESENTASJON (HVIS TORTIOUS ELLER STATUTORI), TORT (INKLUDERT NEGLIGENS), BREKKE AV STATUTORISK Plikt ELLER ANNET, OPPRETTELSE FRA ELLER I FORBINDELSE MED BRUKERVILKÅRENE, vil NETTSTEDET ELLER VÅRE TJENESTER ALDRI FOR NOE OG ALLE AKTIVERBARE OMSTANDIGHETER OVERSKRIVT EN HUNDRE DOLLARS ($ 100,00). DU ER VIDERE enig i at nei KRAV ELLER HANDLINGER SOM OPPSTÅR AV, ELLER FORHOLD TIL, BRUK AV VÅR NETTSTED ELLER TJENESTER ELLER DISSE BRUKERVILKÅR KAN BLI BRUKT AV DEG MER ENN (1) ÅR ETTER HANDLINGSBARE EVENT. INGENTING I BRUKERVILKÅRENE UTELUKKER ELLER BEGRENSER ELLER PARTENS ANSVAR FOR Saker som ikke kan utelukkes eller begrenses under GJELDENDE LOV.

7 Andre brukervilkår

7.1 Vi kan når som helst etter eget skjønn endre eller endre disse brukerbetingelsene. Vi vil gjøre en innsats å gi rimelig forhåndsvarsel om slike endringer. Vi kan når som helst, etter eget skjønn og uten forvarsel, lukke, endre eller omorganisere nettstedet. Som registrert bruker aksepterer du å bli dekket av de til enhver tid gjeldende brukerbetingelser. Eventuell revisjon eller endring av brukerbetingelsene vil fremgå av Nettside. Vi vil videre forsøke å informere de registrerte brukerne om endringen av brukerbetingelsene. De registrerte brukerne samtykker i at fortsatt bruk av nettstedet etter eventuelt lagt ut endret versjon av brukerbetingelsene er en aksept av de endrede brukervilkårene.

7.2 Bør noen av disse brukerbetingelsene anses som ulovlige eller uten virkning og derfor ikke å være det håndheves, vil dette ikke ha noen innvirkning på anvendeligheten og håndhevingen av den gjenværende delen av brukerbetingelsene.

8 Opphør og oppsigelse

8.1 Vi kan når som helst avslutte din rett til tilgang til og bruke tjenestene som tilbys på nettstedet grunn uten ansvar. Hvis vi gjør det, eller hvis du velger å slette profilen din, vil du gi rettigheter her opphører umiddelbart. Avsnitt 2-10 vil overleve enhver oppsigelse av brukerbetingelsene.

9 Gjeldende lov og sted

9.1 Brukervilkårene og forholdet mellom deg og Kazan.io er underlagt lovene i Belize, uten hensyn til konflikter med lovbestemmelser derav. Eventuelle tvister må utelukkende bringes inn statlige eller føderale domstoler som ligger i Belize, og partene samtykker herved til jurisdiksjonen til slikt baner.

10 Retningstvistpolicy

10.1 Det er Kazan.ios policy å (i) blokkere tilgang til eller fjerne materiale som den tror i god tro til være copyright-beskyttet materiale som er ulovlig kopiert og distribuert av noen av våre annonsører, tilknyttede selskaper, innholdsleverandører eller medlemmer eller brukere; og (ii) fjerne og avbryte tjenesten for å gjenta lovbrytere. Kazan.io har vedtatt en policy for brudd på opphavsretten i samsvar med Digital Millennium Copyright Act eller DMCA (postet på http://www. copyright.gov/legislation/dmca.pdf). Denne politikken er tilgjengelig på Kazan.io

11 Diverse

11.1 Du erkjenner og godtar at disse brukerbetingelsene utgjør den komplette og eksklusive avtalen mellom deg og Kazan.io angående din bruk av nettstedet og erstatter og styrer alt før forslag, avtaler eller annen kommunikasjon.

11.2 Ingenting i disse brukervilkårene kan tolkes som å opprette et byrå, partnerskap eller annet form for felleskap mellom oss. Vår unnlatelse av å kreve at du utfører noen bestemmelse herom vil ikke påvirke vår fulle rett til å kreve slik ytelse når som helst deretter, og heller ikke vår avståelse fra brudd på enhver bestemmelse herfra, kan tas eller anses for å være et avkall på selve bestemmelsen. Du kan ikke tilordne rettigheter som er gitt til deg nedenfor, og slike forsøk blir ugyldige.

12 KONTAKT

12.1 For ytterligere support, vennligst kontakt oss via mail til [email protected]

Kazan.io, Storbritannia

Oppdatert juni 2020