Kazan.io da "x" için Nəzərdən Keçirilen Onlayn Müəssisələr;

x-pr - xeni

xeno - xorb

xoti - xtre

xtre - xzor